Základní pravidla dobrého psaní - Dana Emingerová a Jiří Chrást

1. Mít co sdělit (obsah)
* o co jde
* čtenář chce rychle zjistit, co se stalo, a proč je to pro něj důležité


2. Forma
* jednoduše - jednoduchý nerovná se primitivní
* srozumitelně
* bez žargonu
* krátké věty
* činný rod


3. Odstavce
* strukturovat text, aby to nebyl jeden dlouhý odstavec
* logická návaznost odstavců


4. Od nejdůležitějšího k nejméně podstatnému
* čtenář nemusí přečíst text celý, proto mu to nejdůležitější řekneme v úvodu/perexu


5. Jedno hlavní téma
* netříštit pozornost čtenáře
* vybrat klíčové téma, to rozvést


6. Přesnost
* pečlivě ověřit, zkontrolovat fakta (datum, jména, sumy…)


7. Rozsah
* nezapomeňte, že často méně je více


8. Titulek či předmět mailu
* rozhodne o tom, jestli čtenář bude číst dál
* chceme čtenáře dostat k první větě textu (u 8 z 10 lidí se to nepodaří)